Ogłoszenia 25.09.2022

  1. W najbliższą niedzielę w naszej parafii przeżywamy odpust ku czci św. Franciszka. Zapraszamy na sumę, Asystę, Ochotnicze Straże Pożarne, Orkiestrę, Ministrantów, Lektorów oraz wszystkich parafian i gości
  2. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Od poniedziałku do piątku o 16:30 w niedzielę o 15:30. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej – otrzymają indeksy.
  3. Akcja Katolicka zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie grupy we wtorek o godz. 19:00. Na spotkanie w sposób szczególny zaproszone są osoby, które chciałyby wstąpić do AK
  4. Dzięki staraniom i pomocy naszych parafian udało się uzyskać zgodę konserwatora zabytków oraz nadzoru budowlanego na prace remontowe dachu. Czekamy na wolny termin.