Intencje 10.08-16.08.2020

Poniedziałek 10.08.2020

  7:00 1) + Tatianę Wydmuch - od rodz. Słomianów
            2) + Piotra Drosia - od Iwony i Przemysława Wiesiołków z dziećmi

Wtorek 11.08.2020

  7:00 + Janinę Pakuszyńską - od Zofii Słomian z mężem

Środa 12.08.2020

  7:00 + Tatianę Wydmuch - od Grzegorza Wydmucha z rodz.

Czwartek 13.08.2020

  7:00 + Ignacego Panka - od Kuzyna Czesława z żoną

Piątek 14.08.2020

  7:00 + Mariana Sosnę - od Marioli i Stanisława Nowakó z rodz.
18:00 + Stefana Rosaka w 32. rocz. śm., Maiannę Rosak, zm. z rodz. Rosaków i Kmiecikó

Sobota 15.08.2020 Wniebowzięcie NMP

  9:00 + Helenę Dudek w 7. rocz. śm., Jana Dudka, Feliksa, Mariannę Dudków, Nikodema, Cecylię, Zenona Mazurkó, Józefa Szczepaniaka
10:30 (Filia) + Ryszarda Korzonka w 23. rocz. śm., Rozalię, Zygmunta, Zdzisława Korzonków, Włądysławę, Władysława, Henryka Błasiaków
12:00 SUMA ZA PARAFIAN
18:00
+ Mariannę Tekieli w 24. rocz. śm., Józefa Telieli w 28. rocz. śm., zm. z rodz. Tekielich, Kurzejewskich, Ślązaków, Drabów, Tadeusza Pachurę

Niedziela 16.08.2020

  9:00 + Zenona Nowaka w 27. rocz. śm., Józefa, Helenę Nowaków, Aleksego, Weronikę, Czesława, Lucjana, Stanisławę Mońków, Zofię, Stefana, Małgorzatę Kadłubskich, Janinę, Jerzego, Grażynę Ziobrów, Wiesłąwa, Jana Woźnych
10:30 (Filia) + Mariannę, Józefa Szymańskich i zm. z rodz.
12:00 SUMA ZA PARAFIAN
18:00
+ Kazimierza Nicponia w 36. rocz. śm., Marię Nicpoń w 19. rocz. śm., Zygmunta Nicponia i zm. z rodz. Nicponiów