Intencje 06.02-12.02.2023

Poniedziałek 06.02.2023

  7:00 + Ryszarda Ogórka - od rodz. Puchałów
17:00 + Ryszarda Lipskiego w 6. rocz. śm., Janinę, StanisławaLipskich, Antoninę, Piotra Trepków, Dariusza Kuśmierskiego

Wtorek 07.02.2023

  7:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary i łaski, opiekę NMP dla Anny, Krzysztofa i Adasia
17:00 + Mariannę Wączek - od koleżanki Ewy Janasiak z rodz.

Środa 08.02.2023

  7:00 + Krystynę Słomian - od śasiadów Olczyków
17:00 + Zbigniewa Trojaka - od Mirosława Puchały, od swatów Kowalczyków z Krzepic z rodz.

Czwartek 09.02.2023

  7:00 + Lucję Paluchowską - od sąsiadów Pilarzów
17:00 + Aleksandrę Zajac - od Heleny i Józefa Kiebieńców

Piątek 10.02.2023

  7:00 + Halinę Janic - od rodz. Pietrzyców z Parcel
17:00 + Annę Kotarską - od Mateusza Paluchowskiego z rodz, Eweliny i Łukasza Nicponiów, Sandry i Michała Słomianów

Sobota 11.02.2023

  7:00 + Emilię Małesę - od kuzynki Maryli Kotarskiej, kuzynów Tomasza, Krzysztofa Walaszczyńskich z rodz.
17:00 Msza Święta Zbiorowa:
           + Anitę Strzelczak - od szwagra Michała z rodz
           + Kazimierza Księżarka - od Elżbiety Eliasz z rodz
           + Jana Wróbla - od kolegi Stanisława Korzekwy z żoną
           + Eugeniusza Mońkę - od szwagierki Teresy z rodz
           + Halinę Pindel - od szwagra Fredka z rodz.
           + Annę Pełkę - od sąsiadki Iesławy Mońki
           + Krzysztofa Hałkę - od Marka i Ilony Zawadzkich
           + Henryę Jurczyk - od wnuka Wojciecha z żoną i pracownikami
           + Teresę Krawczyk - od wnuków Małgorzaty, Tomasza i Piotra z rodz.
           + Marka Kudra - od wnuczka Marcina z rodz.
           + Zofię Bukalską - od bratanka Tomasza z rodz.
           + Weronikę Szcęsną - od Akcji Katolickiej
           + Wiesłąwę Kistelę - od Dyrekcji i pracowników SP w Opatowie
           + JErzego Lenarta - od kolegów i koleżanek ze SP w Zajączkach Pierwszych
           + Mieczysława i Janinę Szpurów - od rodz. Kilanów

Niedziela 12.02.2023

  7:40    Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
  8:00 + Sanisława WIędłochę - od syna Waldemara z rodz, syna Zbigniewa z rodz, syna Krzysztofa z rodz., Córki Adeli
  9:30 (Filia) + Mariusza Słomiana - od kolegów i koleżanek z SP w Zajączkach Drugich
11:30 SUMA ZA PARAFIAN
16:00 + Damiana Roszaka w 3. roc. śm. - od żony i dzieci