Dyspensa od udziału we Mszy Świętej

herb biskupaARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

 

Częstochowa, 24 marca 2020 r.
L. dz. 434/5.1.1/2020

 

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca br., wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium

udzielam dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane

Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania.
Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.
Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.
Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym, umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI